Management en beleid

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan de conservering en preservering van hun collecties die verloren dreigen te gaan. De afgelopen jaren heb ik hier een uitgebreide expertise in opgebouwd. Ik geef dan ook graag advies over correcte kostprijsberekeningen, gedetailleerde (schade-) inventarisaties, collectieplanning en de voorbereiding en implementatie van digitaliseringprojecten.

  • Gedetailleerde kostprijsberekening (budgettering)
  • Schade-inventarisatie
  • Collectieplanning: bepaling van conserveringsnoden- en prioriteiten
  • Voorbereiding en implementatie van digitaliseringstrajecten
  • Interne opleidingen, workshops en/of trajectbegeleiding
  • Opleiding en begeleiding van vaste medewerkers en vrijwilligers