Management en beleid

Organisaties besteden steeds meer aandacht aan de conservering en preservering van hun collecties die verloren dreigen te gaan. De afgelopen jaren heb ik hier een uitgebreide expertise in opgebouwd. Ik geef dan ook graag advies over correcte kostprijsberekeningen, gedetailleerde (schade-) inventarisaties, collectieplanning en de voorbereiding en implementatie van digitaliseringprojecten.

 • Voorbereiding en monitoring van erfgoedtentoonstellingen: opmaak van bruikleenvoorwaarden, conditierapporten, bruikleenovereenkomsten, verzekeren, klimaatcontrole, transport en verpakking, overleg in situ
 • Uitwerken en opleveren van tentoonstellingen met een hoge lokale participatiegraad (bv. in het kader van Erfgoeddag)
 • Synthese en visualisatie van diverse dienstprocessen/bedrijfsprocessen t.b.v. een performante workflow
 • Organisatie van een plaatsbezoek, doorlichting en rapportage van roerend erfgoedcollecties
 • Voorbereiden van aanvraagdossiers voor Vlaamse erfgoederkenningen- en subsidies
 • Schrijven van een voorbereidende adviesnota's/collegenota's
 • Schrijven van een plan van aanpak: planning met taken en mijlpalen
 • Algemene projectprioritering
 • Opmaak van gedetailleerde calculaties, budgetteringen en kostprijsberekeningen
 • Doornemen van lastenboeken, meetstaten en (architecturale) plannen
 • Organisatie van overleg tussen diverse actoren/stakeholders
 • Opstarten en begeleiden van vrijwilligerswerkingen
 • Tussentijdse rapportage en eindrapportage met conclusies en aanbevelingen
 • Inventarisatie van lokaal roerend erfgoed
 • Voorbereiding van diverse erfgoedobjecten voor digitalisering
 • Verzorgen van publicaties, bijdragen, studie-opdrachten, promotiebrochures
 • Implementatie van digitaliseringstrajecten binnen organisaties
 • Verzorgen van publicaties, bijdragen, studie-opdrachten, promotiebrochures
 • Verzorgen van educatieve momenten
 • Conditierapportage van diverse erfgoedobjecten
 • Opmaak en implementatie van diverse online bevragingen