Conservering

Ingrepen op de rechtstreekse omgeving van het object

Ingrijpen op de rechtstreekse omgeving van objecten betekent vooral het ompakken en de berging ervan, maar speelt ook een belangrijke rol bij de materiaalvoorbereiding voor digitaliseringstrajecten.