Conservering

Ingrijpen op de rechtstreekse omgeving van objecten betekent vooral het ompakken en de berging ervan, maar speelt ook een belangrijke rol bij de materiaalvoorbereiding voor digitaliseringstrajecten.