Wat?

Beleidsondersteuning, opleiding, workshops en interne trajectbegeleiding

Beleids-
ondersteuning

preservering

Preservering

Ingrepen op de bewaaromgeving

conservering

Conservering

Ingrepen op de rechtstreekse omgeving

restauratie

Restauratie

Ingrepen op het object zelf

Advies nodig of vragen over restauratie of conservering?

Contact

Voor wie?

Stads- en gemeentebesturen
Onderwijsinstellingen
Archieven
Bibliotheken
Documentatiecentra
Heemkringen
Kerkbesturen
Verzamelaars
Kunstgalerijen
Kunstenaars
Aannemers restauratiewerken
Particulieren
...

Contact